Mondelinge activiteiten t.b.v. het vakWat: leerinhoud

Hoe: domeindidactiek

Leerling
1. betekenisonderhandeling
2. vakmatig redeneren
3. luisteren
4. spreken
5. presenteren
6. cognitieve taalfuncties
7. feedback geven en verwerken in gesprekken
8. verschillen in mondelinge vaardigheden
Gesprekken
9. gesprekssoorten (genres)
10. denkrelaties

Vaardigheden leraar
1. begrijpelijk taalaanbod realiseren
2. taalproductie uitlokken
3. feedback geven in gesprekken
4. hardop voordoen van vakmatig redeneren
5. vragen stellen
6. betekenisonderhandeling organiseren
7. omgaan met verschillen in mondelinge vaardigheden
Onderwijsmiddelen
8. samenwerkend leren

Wat/waarom: fundament

Hoe/waarom: didactiek en (vak)taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond
1. taalverwerving
2. tweedetaalverwerving
3. taalfuncties
4. cognitieve ontwikkeling en taal
5. school- en vaktaal
6. woordkennis en geheugen
7. woordenschatontwikkeling
8. tekstbegrip
9. leesproces
10. schrijfproces
Maatschappelijke achtergrond
11. taalvariatie
12. meertaligheid
13. woordenschat en schoolsucces
14.functionele geletterdheid
15. lezen, schrijven en multimedia
16. interculturele communicatie

Samenhang tussen de subdomeinen
1. begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten
2. begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
3. mondelinge en schriftelijke activiteiten
4. integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun
5. ontwerpen van taalgerichte vaklessen
6. concept-contextbenadering
7. transfer
Schoolbreed beleid
8.taalgericht vakonderwijs
9. taalbeleid
10. samenwerking Nederlands en andere vakken
11. professionalisering van docenten