Praktijkvoorbeelden mondelinge activiteitenAlle voorbeelden binnen het domein Mondelinge Activiteiten zijn afkomstig uit een training Interactievaardigheden voor taal- en denkontwikkeling en zijn aangeleverd door de ontwikkelaars van deze training (De Blauw & Damhuis).Praktijkvoorbeeld 1: Taalproductie uitlokken - ruimte geven
José heeft als leerpunt het uitlokken van taalproductie door de kinderen ruimte te bieden. Je ziet twee fragmenten van José met haar leerlingen. Het eerste is vóór de training ‘Interactievaardigheden voor taal- en denkontwikkeling’. In het tweede is ze in de loop van de training haar leerpunten aan het uitvoeren. Het derde fragment toont een stuk uit het coachingsgesprek waarin ze op haar leerpunten reflecteert.

 

Praktijkvoorbeeld 2: Taalproductie uitlokken - uitdaging bieden
Liz heeft als werkpunt de kinderen aan de praat te krijgen door meer uitdaging te bieden. Fragment 1 is opgenomen in haar stageklas voordat ze is gestart met de training ‘Interactievaardigheden voor taal- en denkontwikkeling’. Fragment 2 is opgenomen in de loop van de training. 


Praktijkvoorbeeld 3:Taalproductie uitlokken - cognitieve taalfuncties 
Nicky stimuleert de kinderen tot deelname aan het gesprek. Fragment 1 ‘Benoemen’ laat een gesprek zien voordat zij is begonnen met de training ‘Interactie voor taal- en denkontwikkeling’. Tijdens de training is haar leerpunt: zorgen voor diepgang in het gesprek door kinderen complexere cognitieve taalfuncties in te laten zetten. Hoe dat loopt, zie je in fragment 2 ‘Een probleem oplossen’.


Praktijkvoorbeeld 4: Het gesprek verdiepen
Barbara probeert in gesprekken de leerlingen op een hoger taal- en denkniveau te brengen. Fragment 1 is opgenomen in haar stageklas voordat ze is gestart met de training ‘Interactievaardigheden voor taal- en denkontwikkeling’. Fragment 2 is opgenomen in de loop van de training.

Praten over ervaring - groep 6 - Geluk

Praten over ervaring - groep 6 - Brand

 
Praten over dingen - groep 1/2 - Iets goed kunnen       
 
Praten bij prentenboek - groep 1/2 - Gesprek structureren
 
Praten over dingen - groep 1/2 - Feedback geven        
 
Praten bij prentenboek - groep 1 - Ruimte nieuw onderwerp       
 

Geschiedenis - groep 6 - Woordweb