Stapsgewijs samenvatten bij geschiedenis

Beschrijving onderwijssituatie

Bram, bovenbouwleerkracht op het Antonius Abt in Engelen, geeft in een kleine groep een geschiedenisles met als thema Anne Frank. De leerlingen lezen samen een tekst over het onderwerp en maken vervolgens een ‘verhaalschema’, met daarin o.a. het hoofdonderwerp en deelonderwerpen. Uiteindelijk mondt dit schema uit in een samenvatting van de tekst. 

Kijkvragen

  1. Wat valt je (in de fragmenten in de klas) op aan de interactie tussen Bram en de leerlingen?
  2. Hoe probeert Bram de leerlingen structuur te bieden voor het begrijpen van de tekst?


Videofragment

 Fragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Opdracht

Heb je zelf wel eens een tekst laten samenvatten binnen een andere les dan de taalles? Hoe pakte je dat aan? Had je het idee dat de leerlingen er iets aan hadden?

Kennisbasis

  1. Met welke cognitieve taalfunctie zijn de leerlingen in deze les bezig? Welke vragen zou je kunnen stellen om deze functie nog meer uit te diepen? Kies een andere cognitieve taalfunctie uit en bedenk hierbij een lesactiviteit binnen hetzelfde thema (Anne Frank).
  2. Bij welke gesprekssoort zou je de twee gesprekken over het verhaalschema indelen? Hoe zou je deze gesprekssoort verdieping kunnen geven? Welke andere gesprekssoort zou goed aansluiten bij het thema en een vervolg kunnen zijn op deze activiteit? Beschrijf hoe een vervolgactiviteit met deze gesprekssoort eruit zou zien en ga daarbij vooral in op de manier waarop je interactie met de leerlingen wilt bevorderen.
  3. Vind je dat de leerkracht veel taalproductie bij de kinderen uitlokt? Zo ja, hoe doet hij dit? Zo nee, wat zou hij anders kunnen doen (minimaal drie suggesties)?
  4. De leerkracht geeft feedback in de twee gesprekken over het verhaalschema. Is er verschil tussen de twee gesprekken op het gebied van feedback geven? Kies een van deze gesprekken uit en breid de feedback uit, zodat de leeropbrengst maximaal is.