Professionalisering

Om taalontwikkelende (vak)leraren op te leiden is het nodig een taalbewust curriculum te hebben. Dat curriculum moet vervolgens natuurlijk ook door opleiders worden gerealiseerd. Dat vergt van opleiders deskundigheid op het gebied van taal en leren in het algemeen en van de relatie tussen taal en hun eigen vak in het bijzonder. Die deskundigheid is niet vanzelfsprekend; op elke opleiding is professionalisering op dit gebied noodzakelijk.
In de regel geeft elke opleiding zijn eigen personeel de ruimte om de eigen deskundigheid op peil te houden; dat is onderdeel van het werk. De manier waarop die professionalisering wordt georganiseerd en gestuurd, verschilt echter wel per hogeschool of opleidingsinstituut. We noemen hier een aantal mogelijkheden:

  • Er wordt een voorhoedegroep geschoold (bijvoorbeeld taaldocenten) die de stand van zaken in de opleiding in beeld helpt brengen en werkt aan een breder draagvlak onder collega's.
  • Een kleine groep docenten doet onderzoek naar het eigen curriculum en ontwikkelt aanpassingen op het gebied van taalontwikkelend lesgeven. Hier vindt u een voorbeeld vanuit de Fontys Pabo Den Bosch en de Nieuwste Pabo Heerlen.
  • Het instituut besteedt een hele studiemiddag of studiedag aan het onderwerp taalgericht vakonderwijs of taalontwikkelend lesgeven.
  • In de vergader/scholings agenda van een team wordt taalontwikkelend lesgeven een jaar lang als vast onderwerp opgenomen.

Elk van deze mogelijkheden heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. Bovendien kunnen ze ook gecombineerd worden aangepakt; ze sluiten elkaar niet uit.