Organisatie

Het taalgericht maken van het opleidingscurriculum en het professionaliseren van de opleiders is een meerjarige innovatie. Het gaat vaak om het fundamenteel doordenken van het programma en dat heeft tijd nodig. Juist omdat het ontwikkelen en realiseren van taalbeleid een langdurig en complex proces is, is een doordachte voorbereiding en organisatie een noodzaak. Het management van een opleiding moet hierin zijn rol nemen: net als in het primair en voortgezet onderwijs zelf is hun actieve betrokkenheid cruciaal. Daarvoor is het nodig taalbeleid niet als tijdelijk thema te zien, maar dit te verbinden aan de vaste  beleidspunten en portefeuilles, zoals onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, professionalisering.

Voor het organiseren van veranderingen in de opleiding in het kader van taalbeleid kan gedacht worden aan de volgende mogelijkheden:

  • Instellen van een taalwerkgroep met een duidelijke opdracht en voldoende facilitering. Belangrijk is dat daarin niet alleen taalexperts maar ook vakspecialisten en mensen uit de beroepsvoorbereiding participeren. Het kan goed werken om een externe deskundige aan te trekken die met de taalwerkgroep meedenkt en beschikbare ervaringen elders toegankelijk maakt. Hier vindt u een voorbeeld vanuit de Fontys Pabo Den Bosch en vanuit De Nieuwste Pabo Heerlen.
  • Draagvlak peilen en ontwikkelen d.m.v.gesprekken, interviews en/of enquetes.
  • Draagvlak creëren d.m.v. inspirerende presentatie op studiedag.

Elk van deze mogelijkheden heeft zijn eigen specifieke voor- en nadelen. Bovendien kunnen ze ook gecombineerd worden aangepakt; ze sluiten elkaar niet uit. Het kan zinvol zijn ook eens ervaringen met taalbeleidsontwikkeling uit een andere sector  te bekijken. Veel managementaspecten rond deze innovatie zijn vergelijkbaar .