Inleidende colleges

Hier vindt u diverse inleidende colleges over het thema taalgericht vakonderwijs. Bij de colleges zijn suggesties ter verwerking en bespreking gevoegd. Ook is een toegankelijk artikel toegevoegd.

De lezingen en pdf’s zijn vrij toegankelijk en mogen verspreid worden maar uiteraard met bronvermelding. 

Technische informatie over de weblectures vindt u hier.


Algemene inleiding
Een inleiding op taalgericht vakonderwijs door Maaike Hajer. Zij bespreekt in vier delen waarom aandacht voor taal in verschillende vaklessen noodzakelijk is en volgens welke principes je onderwijs taalgericht kunt maken. Klik hier voor de presentatie in pdf.

A. Het wat en waarom van taalgericht vakonderwijs (19 min)

B. Waarom interactie zo belangrijk is (12 min)

C. Taalgerichte vaklessen plannen in stappen (19 min)

D. Schooltaal ontwikkelen binnen taalbeleid (9 min )

 

Natuur- en scheikunde

Twee colleges specifiek over taalgericht natuur- en scheikundeonderwijs door Gerald van Dijk:  

A. Taal in natuur- en scheikunde (20  min). Klik hier voor de presentatie in pdf.

B. Taalgericht natuur- en scheikundeonderwijs  (24 minuten). Klik hier voor de presentatie in pdf.

 

Geschiedenis         

Vier colleges specifiek over taalgericht geschiedenisonderwijs door Jannet van Drie. Klik hier voor de presentatie in pdf.   

A. Taal bij geschiedenis, een struikelblok? (20 min)    

B. Didactiek van taalgericht geschiedenisonderwijs (19 min)

C. Schrijfvaardigheid in het geschiedenisonderwijs    

D. Bevorderen van historisch redeneren in onderwijsleergesprekken (19min)

 

Rekenen/wiskunde

Twee colleges specifiek over taalgericht reken-wiskundeonderwijs door Dolly van Eerde. Klik hier voor de presentatie in pdf.  

A. Onderzoek naar taal in het reken-wiskundeonderwijs (15 min)

B. De didactiek van taalgericht reken-wiskundeonderwijs (te verwachten).

 

Referentiekader Taal 

Twee colleges door Bart van der Leeuw:

A. Een college over de achtergronden van de Wet op de Doorgaande Leerlijnen Taal, c.q. de Referentiekaders Taal(27 min). Klik hier voor de presentatie in pdf.

B. Een inleiding en gebruiksaanwijzing op het  bij  LEONED passende didactiekboek (uitg. Coutinho 2012) voor de PABO’s.