Visuele weergave van denkrelaties

Omschrijving

Dit zijn logische relaties in teksten, die worden verbeeld in figuren. 

Toelichting

Deze relaties kunnen verbeeld worden door pijltjes, lijnen, schema’s e.d.
Voorbeelden van visuele weergaven zijn:
-deel-geheelschema’s of boomschema’s, bijvoorbeeld voor indelingen
-t-schema’s voor toelichtingen bij begrippen en aantekeningen bij uitleg of teksten
-een tijdbalk voor chronologische gebeurtenissen
-een venn-diagram voor overeenkomsten en verschillen
-een stroom- of kettingschema voor oorzaken en gevolgen
-een cirkel of stroomschema voor terugkerende processen
-grafieken en tabellen voor cijfermatige ontwikkelingen
De leraar wiskunde maakt een schema waarin hij vakbegrippen die bij elkaar horen, in hun onderlinge verhouding schematiseert. Zo maakt hij een diagram met vaktermen als cijfer, getal, significant cijfer, meetwaarde, afrondend, betrouwbaar.
De leraar biologie tekent een stroomdiagram van de voedselketen of de waterkringloop.

Zie ook

denkrelaties; tekstsoorten; cognitieve taalfuncties

Praktijkvoorbeelden

Begripsontwikkeling: