Hardop voordoen van vakmatig redeneren

Omschrijving

De leraar doet bepaalde denkprocessen hardop voor aan de leerlingen.

Toelichting

Dit betreft modelgedrag (modeling) door de docent. Modeling is een belangrijke docentvaardigheid. Het houdt in dat de leraar bepaalde denkprocessen hardop voordoet. Zo worden die veelal impliciete en daardoor onzichtbare vaardigheden voor de leerlingen verduidelijkt. De leraar fungeert als een model voor de leerlingen. De nadruk ligt op het specifiek redeneren binnen een schoolvak, bijvoorbeeld binnen het vak natuurkunde. Hij kan bij dit vak hardop voordoen of, waarom en hoe hij lampen in serie of parallel schakelt.

Zie ook

vakmatig redeneren; tekstsoorten; gesprekssoorten; denkrelaties

Praktijkvoorbeelden

Begripsontwikkeling: