Hardop voordoen van leesstrategieën

Omschrijving

De leraar demonstreert op welke manier hij een tekst leest, passend bij het leesdoel.

Toelichting

Een leraar kan leesstrategieën in een vakles voordoen door hardop een vaktekst te lezen en tegelijkertijd te verwoorden wat hij daarbij denkt. Hij kan uitleggen hoe een schrijver redeneert en hoe de tekst gestructureertd is.
Bijvoorbeeld in een aardrijkskundeles moet een leerling materiaal verzamelen voor een werkstuk over duurzame energie. De leraar doet voor hoe hij, na het vinden van een hoeveelheid informatiebronnen op internet, door oriënterend lezen snel bronnen selecteert of wegklikt.
Op eenzelfde manier kan een leraar voordoen hoe hij in een vaktekst uit het schoolboek of een krantenartikel zoekend leest om antwoord te vinden op een gerichte vraag. Hij kan voordoen hoe hij bij een samenvatting vooral let op de kernzinnen uit een alinea (signaalwoorden). Hij kan aangeven hoe hij gebruik maakt van specifieke vaktaalwoorden bij het zoeken naar informatie.

Zie ook

hardop voordoen van schrijfstrategieën, lezen, leesprocesschrijfproces

Praktijkvoorbeelden

Schriftelijke activiteiten t.b.v. vak: