Schriftelijke activiteiten t.b.v. het vakWat: leerinhoud

Hoe: domeindidactiek


Leerling
1. vakmatig redeneren
2. lezen
3. schrijven
4. cognitieve taalfuncties
5. feedback geven en verwerken
6. verschillen in schriftelijke vaardigheden


Teksten
7. tekstsoorten
8. denkrelaties

Vaardigheden leraar
1. kiezen van teksten
2. toegankelijk maken van teksten
3. hardop voordoen van vakmatig redeneren
4. hardop voordoen van leesstrategieën
5. hardop voordoen van schrijfstrategieën
6. feedback geven op teksten
7. omgaan met verschillen in schriftelijke vaardigheden


Onderwijsmiddelen
8. functionele schrijftaken

9. visuele weergave van denkrelaties
10. stappenplan lezen
11. stappenplan schrijven

Wat/waarom: fundament

Hoe/waarom: didactiek en (vak)taalbeleid

 

Wetenschappelijke achtergrond
1. taalverwerving
2. tweedetaalverwerving
3. taalfuncties
4. cognitieve ontwikkeling en taal
5. school- en vaktaal
6. woordkennis en geheugen
7. woordenschatontwikkeling
8. tekstbegrip
9. leesproces
10. schrijfproces


Maatschappelijke achtergrond
11. taalvariatie
12. meertaligheid
13. woordenschat en schoolsucces
14. functionele geletterdheid
15. lezen, schrijven en multimedia
16. interculturele communicatie

Samenhang tussen de subdomeinen
1. begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten
2. begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
3. mondelinge en schriftelijke activiteiten
4. integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun
5. ontwerpen van taalgerichte vaklessen
6. concept-contextbenadering
7. transfer


Schoolbreed beleid
8. taalgericht vakonderwijs
9. taalbeleid
10. samenwerking Nederlands en andere vakken
11. professionalisering van docenten