Beeldsamenvattingen bij natuur- en scheikunde

Beschrijving onderwijssituatie

Beeldsamenvattingen zijn tekeningen waarin de leerling de geleerde stof verbeeldt. Op basis van deze tekeningen kun je zien in hoeverre de leerling de stof begrijpt.

Kijkvragen

  1. Waarom kiest deze leraar voor het laten maken van beeldsamenvattingen door leerlingen?
  2. Wat is het voordeel van een beeldsamenvatting in vergelijking met een geschreven samenvatting? 
  3. Wat zeggen leerlingen over hun ervaringen met beeldsamenvattingen?


VideofragmentOpdrachten

  1. Docent Frits legt uit wat de relatie is tussen het maken van beeldsamenvattingen en de werking van het geheugen. Hoe zorg jij ervoor dat leerstof beklijft bij jouw leerlingen? Welke manieren kun je nog meer bedenken om de leerstof in het langetermijngeheugen te krijgen?
  2. Een leerlinge vertelt aan de hand van een tekening (2.25) wat het verschil tussen natuurkunde en scheikunde is. Doet zij het naar jouw mening goed?
  3. Zie je voor jouw vak toepassingsmogelijkheden voor het laten verwerken van de leerstof in de vorm van een beeldsamenvatting? Werk dat thema voor jezelf uit.

Kennisbasis

Leraar Frits werkt in deze les aan het verwerken van leerstof door middel van een beeldsamenvatting. Vind je in deze aanpak vind je de derde en vierde fase van het didactisch model woordenschatuitbreiding terug? En ook de visuele weergave van denkrelaties? Welke denkrelaties worden in beelden uitgedrukt?

Taalcompetenties

Dit fragment is een goed voorbeeld, waarin je ziet dat leraar Frits op een gestructureerde manier werkt aan beeldsamenvattingen. Hij verwoordt de opdracht in begrijpelijke taal. Tijdens het werken loopt hij rond en ondersteunt hij waar nodig. De beeldsamenvatting zelf is een actieve manier van het verwerken van de leerstof.