Mondelinge activiteiten t.b.v. het vakWat: leerinhoud

Hoe: domeindidactiek

Leerling
1. betekenisonderhandeling
2. vakmatig redeneren
3. luisteren
4. spreken
5. presenteren
6. cognitieve taalfuncties
7. feedback geven en verwerken in gesprekken
8. verschillen in mondelinge vaardigheden


Gesprekken
9. gesprekssoorten (genres)
10. denkrelaties

Vaardigheden leraar
1. begrijpelijk taalaanbod realiseren
2. taalproductie uitlokken
3. feedback geven
4. hardop voordoen van vakmatig redeneren
5. vragen stellen
6. betekenisonderhandeling organiseren
7. omgaan met verschillen in mondelinge vaardigheden


Onderwijsmiddelen              
8. functionele spreektaken
9. werkvormen samenwerkend leren

Wat/waarom: fundament

Hoe/waarom: didactiek en (vak)taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond
1. taalverwerving
2. tweedetaalverwerving
3. taalfuncties
4. cognitieve ontwikkeling en taal
5. school- en vaktaal
6. woordkennis en geheugen
7. woordenschatontwikkeling
8. tekstbegrip
9. leesproces
10. schrijfproces


Maatschappelijke achtergrond
11. taalvariatie
12. meertaligheid
13. woordenschat en schoolsucces
14. functionele geletterdheid
15. lezen, schrijven en multimedia
16. interculturele communicatie

Samenhang tussen de subdomeinen
1. begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten
2. begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
3. mondelinge en schriftelijke activiteiten
4. integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun
5. ontwerpen van taalgerichte vaklessen
6. concept-contextbenadering
7. transfer


Schoolbreed beleid
8. taalgericht vakonderwijs
9. taalbeleid
10. samenwerking Nederlands en andere vakken
11. professionalisering van docenten