Het gebruik van een mindmap bij wiskunde

Beschrijving onderwijssituatie

In dit fragment zie je hoe een wiskundedocente voorkennis activeert bij haar leerlingen over het (abstracte) onderwerp hoeken (toe te werken naar: rechthoekige driehoek en het berekenen van de schuine zijde) met behulp van een mindmap.

Kijkvragen

  1. Welke drie vormen van voorkennis activeren worden uitgelegd?
  2. Er wordt ingezoomd op het werken met een mindmap. De docente laat leerlingen eerst individueel nadenken. Waarom doet zij dit?
  3. Waartoe dient een mindmap?
  4. Wat zeggen leerlingen over het werken met een mindmap?


VideofragmentOpdrachten

  1. Waarom is voorkennis activeren belangrijk?
  2. Wat vind je van het gebruik van een mindmap om voorkennis te activeren? Hoe kan jij dit gebruiken in jouw lessen? Werk dit uit voor een onderwerp.
  3. Wat doe jij aan (systematische) begripsontwikkeling binnen jouw lessen? Zie je nog mogelijkheden om jouw aanpak te verbeteren?

Kennisbasis

In deze aanpak vind je de eerste fase van het didactisch model woordenschatuitbreiding terug, als ook visuele weergave van denkrelaties. Aan welke facetten van begripsontwikkeling/verwerking van vakbegrippen werkt zij? 

Taalcompetenties

De leraar kan gesprekken voeren met leerlingen als volwaardige gesprekspartners, zowel individueel als in een groep, over onderwerpen die door alle partners aangebracht kunnen worden, en in het bijzonder over leerinhouden. De gesprekken komen de totale ontwikkeling van de leerlingen, en in het bijzonder hun taalontwikkeling, ten goede.

 

De leraar kan een uiteenzetting geven om te informeren, activeren of overtuigen op verschillende manieren (bijvoorbeeld interactief, kort of lang). Hij kan daarbij flexibel gebruikmaken van een effectieve ondersteuning in schrift en beeld.