Vakbegrippen bij maatschappijleer-deel II

Tweedejaars student Khalid bespreekt het begin van een les in 3 vmbo-kader met zijn docent van de lerarenopleiding.

Beschrijving onderwijssituatie

In het fragment bespreekt student Khalid zijn les met zijn docent van de lerarenopleiding, Anne. Ze doen dat aan de hand van een video-opname van een les in 3 vmbo-kader waarin Khalid een klassengesprek voert over het begrip ‘meerderheid’.

Je ziet het begin van het reflectiegesprek tussen Anne en Khalid, de opname van het lesfragment en het vervolg van het gesprek tussen de opleider en student.

Kijkvragen

  1. Hoe hebben Khalid en Anne zich voorbereid op het gesprek?
  2. Wat zegt opleider Anne over de manier waarop Khalid het begrip “meerderheid” uitlegt.
  3. Wat zegt Khalid er zelf over?


VideofragmentMaterialen

Khalid heeft de bespreking van zijn les voorbereid. In zijn ‘reflectieverslag’ noemt hij de fragmenten/onderwerpen waar hij over wil praten.

 

Opdrachten

  1. In het reflectiegesprek staat de manier waarop Khalid betekenis opbouwt rond een vakbegrip centraal. Hoe bouw jij de betekenis van vakbegrippen met je leerlingen op?
  2. Hoe leerzaam is volgens jou de feedback van de opleider voor Khalid?
  3. Hoe vaak krijg jij feedback op je lessen? Organiseer je wel eens feedback voor jezelf of vraag je alleen om feedback als dat je wordt ‘opgedragen’? Hoe komt dat?
  4. Anne geeft geen feedback op het taalgebruik van Khalid. Bedenk argumenten waarom ze ervoor gekozen heeft om dat niet te doen.
  5. Stel je voor dat Khalid en Anne hebben afgesproken dat ze het taalgebruik van Khalid zullen bespreken. Welke kenmerken van het taalgebruik van Khalid zouden dan volgens jou aan de orde moeten komen? Geef Anne advies over hoe ze dat zou kunnen aanpakken.

Kennisbasis

  1. Khalid vraagt naar eigen voorbeelden waarin ”de meerderheid beslist”, bijvoorbeeld uit de thuissituatie of de vriendengroep. Leg uit waarom Khalid de woordbetekenis hier zorgvuldig opbouwt.
  2. In deze les maatschappijleer gaat het om het begrip ‘meerderheid’. Leg uit of hier sprake is van een vaktaalwoord of niet.