Schriftelijke activiteiten t.b.v. het vakWat: leerinhoud

Hoe: domeindidactiek


Leerling
1. vakmatig redeneren 
2. lezen 
3. schrijven 
4. cognitieve taalfuncties
5. feedback geven en verwerken
6. verschillen in schriftelijke vaardigheden

Teksten 
7. tekstsoorten (genres) 
8. denkrelaties in geschreven taal

Vaardigheden leraar 
1. kiezen van teksten 
2. toegankelijk maken van teksten 
3. hardop voordoen van vakmatig redeneren 
4. hardop voordoen van leesstrategieën
5. hardop voordoen van schrijfstrategieën
6. feedback geven op teksten
7. omgaan met verschillen in schriftelijke vaardigheden

Onderwijsmiddelen
7. visuele weergave van denkrelaties
8. stappenplan lezen
9. stappenplan schrijven

Wat/waarom: fundament

Hoe/waarom: didactiek en (vak)taalbeleid

 

Wetenschappelijke achtergrond 
1. taalverwerving 
2. tweedetaalverwerving 
3. taalfuncties 
4. cognitieve ontwikkeling en taal
5. school- en vaktaal
6. woordkennis en geheugen 
7. woordenschatontwikkeling
8. tekstbegrip 
9. leesproces 
10. schrijfproces


Maatschappelijke achtergrond 
11. taalvariatie 
12. meertaligheid 
13. woordenschat en schoolsucces 
14. functionele geletterdheid
15. lezen, schrijven en multimedia 
16. interculturele communicatie

Samenhang tussen de subdomeinen 
1. begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten 
2. begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
3. mondelinge en schriftelijke activiteiten 
4. integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun 
5. ontwerpen van taalgerichte vaklessen
6. concept-contextbenadering 
7. transfer


Schoolbreed beleid 
8. taalgericht vakonderwijs 
9. taalbeleid 
10. samenwerking Nederlands en andere vakken 
11. professionalisering van docenten