Mondelinge activiteiten t.b.v. het vakWat: leerinhoud

Hoe: domeindidactiek

Leerling
1. betekenisonderhandeling 
2. vakmatig redeneren 
3. luisteren 
4. spreken 
5. presenteren
6. cognitieve taalfuncties
7. feedback geven en verwerken
8. verschillen in mondelinge vaardigheden

Gesprekken
9. gesprekssoorten 
10. denkrelaties in gesproken taal

Vaardigheden leraar 
1. begrijpelijk taalaanbod realiseren 
2. taalproductie uitlokken 
3. feedback geven
4. hardop voordoen van vakmatig redeneren 
5. vragen stellen 
6. betekenisonderhandeling organiseren
7. omgaan met verschillen in mondelinge vaardigheden

Onderwijsmiddelen
 
8. werkvormen samenwerkend leren

Wat/waarom: fundament

Hoe/waarom: didactiek en (vak)taalbeleid

Wetenschappelijke achtergrond 
1. taalverwerving 
2. tweedetaalverwerving 
3. taalfuncties 
4. cognitieve ontwikkeling en taal
5. school- en vaktaal
6. woordkennis en geheugen 
7. woordenschatontwikkeling
8. tekstbegrip 
9. leesproces 
10. schrijfproces


Maatschappelijke achtergrond 
11. taalvariatie 
12. meertaligheid 
13. woordenschat en schoolsucces 
14. functionele geletterdheid
15. schrijven en multimedia 
16. interculturele communicatie

Samenhang tussen de subdomeinen 
1. begripsontwikkeling en mondelinge activiteiten 
2. begripsontwikkeling en schriftelijke activiteiten
3. mondelinge en schriftelijke activiteiten 
4. integrale didactiek TVO: context, interactie, taalsteun 
5. ontwerpen van taalgerichte vaklessen
6. concept-contextbenadering 
7. transfer


Schoolbreed beleid 
8. taalgericht vakonderwijs 
9. taalbeleid 
10. samenwerking Nederlands en andere vakken
11. professionalisering van docenten