TaalcompetentiesCompetenties ICL

13 Doelen Nederlandse Taalunie

1. Interpersoonlijk competent
De eerstegraads leraar brengt een goede samenwerking met en tussen leerlingen tot stand.

1. Gesprekken voeren met leerlingen 
7. Vertellen
8. Voorlezen

2. Pedagogisch competent
De eerstegraads leraar zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke personen.

1. Gesprekken voeren met leerlingen

 

 

 

3. Vakinhoudelijk & didactisch competent
De eerstegraads leraar zorgt voor een leeromgeving waarin leerlingen zich de leerinhoud van een vak kunnen eigen maken. 

1. Gesprekken voeren met leerlingen

3. Mondeling opdrachten geven 
5. Een uiteenzetting geven met schriftelijke ondersteuning