Economische begrippen opdelen

Beschrijving onderwijssituatie

Donderdagmiddag, het 8e lesuur. De leerlingen uit vwo 4 moeten in groepjes een aantal economische vakbegrippen definiëren. Ze moeten daartoe het vakbegrip ‘opdelen’ in voor hen begrijpelijke onderdelen, om zo in goed overleg de betekenis te achterhalen.

Kijkvragen

  1. Wat kun je zeggen over de mate waarin elk van de vier leerlingen aan het overleg deelneemt?
  2. Is er sprake van een rolverdeling tijdens dit overleg?


VideofragmentenFragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Materialen

Opdrachten

  1. Hoe vaak laat je je leerlingen opdrachten in groepjes uitwerken? Welke redenen heb je ervoor om dit wel of niet te doen?
  2. Hoe beoordeel je de opbrengst van dit groepswerk?

Kennisbasis

  1. In dit fragment is overduidelijk sprake van betekenisonderhandeling. Hoe beoordeel je de diepgang die de leerlingen hierin bereiken? 
  2. Wanneer jij als leraar bij dit groepje zou zitten, hoe zou je dan de betekenisonderhandeling organiseren om de effectiviteit ervan te kunnen vergroten? 
  3. Lees de informatie over samenwerkend leren. Aan welke van de gegeven voorwaarden voldoet het gefilmde groepswerk al? Hoe zou je de opdracht kunnen formuleren om aan nog meer voorwaarden te voldoen?