De taak van de vakdocent Nederlands

Een opleider vraagt aan de lio’s die de keuzemodule ‘Intercultureel Onderwijs’ volgen wat zij bij het omgaan met multiculturaliteit een taak vinden van de vakdocent en van de docent Nederlands.

Beschrijving onderwijssituatie

Een opleider vraagt aan de lio’s die de keuzemodule ‘Intercultureel Onderwijs’ volgen wat zij bij het omgaan met multiculturaliteit een taak vinden van de vakdocent en van de docent Nederlands. Als opleider kunt u dit videofragment gebruiken om met uw lio’s hierover een gesprek aan te gaan.

Kijkvragen

  1. Wat vinden de lio’s uit het fragment een taak van de vakdocent en wat van de docent Nederlands?
  2. Wat zeggen de lio’s over de rol van de mentor?


VideofragmentenFragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Fragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.Opdrachten

  1. Wat vind jij de taak van de vakdocent, wat de taak van de docent Nederlands en wat de taak van de mentor? Leg ook uit waarom je dat vindt.
  2. Hoe is dat bij jou op school geregeld en wat vind je daarvan?