Opleidingsmateriaal over woordbetekenissen in een natuurkundeles

Beschrijving

Natuurkundedocent Michiel is al geruime tijd werkzaam op een scholengemeenschap. Hij geeft les aan zijn 3 vwo-klas. De klas heeft al eerder natuurkundelessen gehad van Michiel over significante cijfers.

Het transcript van deze les is een voorbeeld van hoe lio's op de lerarenopleiding bewust gemaakt kunnen worden van taalproblematiek bij hun leerlingen. Het kan gebruikt worden in verschillende contexten, zoals:

 • lessen vakdidactiek natuurkunde
 • lessen vakdidactiek bètavakken
 • (keuze)onderdeeel taalgericht vakonderwijs

Maar uiteraard ook voor:

 • nascholing voor zittende docenten natuurkunde, betavakken en niet-taalvakken.
De ervaring leert dat dit protocol ook prima gebruikt kan worden door lio's van alfa- en gammavakken. Zij halen dikwijls heel andere aspecten uit het protocol dan lio's met een bèta-achtergrond. Mede daarom is het raadzaam om met gemengde groepen lio's naar dit soort lesprotocollen te kijken.

 

Lesprotocol

Bekijk hier het gehele lesprotocol.

 

Vragen en opdrachten

 1. Maak een analyse van het materiaal van het lestranscript: wat is er volgens jou aan de hand in de les(fragmenten)? Je kunt bijvoorbeeld de les globaal beschrijven en 1 of meerdere fragmenten uit de les aan de hand van het transcript ‘eruitlichten’ en van nader commentaar voorzien.
 2. Lever bijbehorende theorie: welke onderliggende theoretische concepten spelen volgens jou een rol? Denk aan typische vakconcepten, maar bijvoorbeeld ook aan concepten uit interactie-analyse.
 3. Maak een (of meerdere) bijbehorende opleidingsopdrach(ten): wat zouden we vanuit welk oogpunt (zinvol) aan welke collega-opleiders, lio’s of docenten kunnen voorleggen?   

In dit document worden twaalf vragen gesteld over diverse gedeeltes van het lesprotocol.   

In deze presentatie staan vragen over het lesprotocol. Deze zijn gerangschikt per onderwerp, bijvoorbeeld over het begrip 'betrouwbaarheid'.

 

Materialen

 • Hier is een analyse opgenomen, gericht op de rol van taal in deze natuurkundeles.
 • Het lesprotocol is afkomstig uit de doctoraalsciptie Waarom zegt u niet of het goed is…?, Taalgericht vakonderwijs van Carel van Nisselroy, Vakgroep Nederlands Radboud Universiteit, augustus 2007.
 • De analyse van het protocol en de daarbij gemaakte vragen en opdrachten zijn van de hand van Michiel Vogelezang,
 • Instituut voor Leraar en School, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Mercer, N. (2008). Talk and the development of reasoning and understanding. Human Development 51, 90-100.
 • Renshaw, P. & R. Brown (2007). 'Formats of classroom talk for integrating everyday and scientific discourse: Replacement, Interweaving, Contextual Privileging and Pastiche.' In: Language and Education, jrg.21, nr.6, p.531-549
 • Sutton, C. (1998). 'New perspectives on language in science.' In: Fraser, B. & Tobin, K., International handbook of science education, p.27-38. Dordrecht: Kluwer


beschrijvingNatuurkundedocent Michiel is al geruime tijd werkzaam op een scholengemeenschap. Hij geeft les aan zijn 3 vwo-klas. De klas heeft al eerder natuurkundelessen gehad van Michiel over significante cijfers.

Het transcript van deze les is een voorbeeld van hoe lio's op de lerarenopleiding bewust gemaakt kunnen worden van taalproblematiek bij hun leerlingen. Het kan gebruikt worden in verschillende contexten, zoals:

 1. lessen vakdidactiek natuurkunde
 2. lessen vakdidactiek bètavakken
 3. (keuze)onderdeeel taalgericht vakonderwijs
  Maar uiteraard ook voor:
 4. nascholing voor zittende docenten natuurkunde, betavakken en niet-taalvakken.

De ervaring leert dat dit protocol ook prima gebruikt kan worden door lio's van alfa- en gammavakken. Zij halen dikwijls heel andere aspecten uit het protocol dan lio's met een bèta-achtergrond. Mede daarom is het raadzaam om met gemengde groepen lio's naar dit soort lesprotocollen te kijken.