Het schrijven van een essay bij biologie

Beschrijving onderwijssituatie

Binnen de nieuwe methode voor biologie ‘Natuur Nabij’, die wordt ontwikkeld door het Nederlands Institute for bioscience (zie http://www.nibi.nl), krijgen 4 havo- leerlingen de opdracht om een essay te schrijven over de natuur van de mens: “Wat is natuur eigenlijk en welke rol speelt de mens daarin? Deze opdracht is bedoeld om jouw rol in de natuur vooral voor jezelf duidelijk te maken”.
Bij deze goede opleidingspraktijk vindt u informatie over de eerste versie van de opdracht, commentaar op deze opdrachtformulering, de herschreven opdracht en drie leerlingproducten, die geschreven zijn op basis van de herschreven opdracht. Deze opleidingspraktijk kan docenten en leraren in opleiding helpen bij het verhelderen van hun schrijfopdrachten voor hun leerlingen. Is het voor de leerlingen én de docent zelf duidelijk wat de leerlingen waarom moeten doen?

Materialen

Opdrachten

  • Wat vind je van de oorspronkelijke opdrachtformulering? Zal bijvoorbeeld, naar jouw idee, de gemiddelde 4havo-leerling het begrip essay kennen en weten wat er bij het vak Nederlands en/of biologie onder verstaan wordt?
  • Wat vind je van de herschreven opdrachtformulering?
  • Wat vind je van de drie leerlingproducten, die alle drie geschreven zijn naar aanleiding van de herschreven opdrachtformulering?
  • Leg je zelf wel eens een schriftelijke opdrachtformulering ter commentaar voor aan een collega van jouw eigen vak of juist van een ander vak? Waarom wel of niet?
  • Vind er bij jou op school afstemming plaats over de (formulering) van de schrijfopdrachten bij de verschillende vakken? Waarom wel of niet?
  • Vind je het belangrijk dat er op school voor voortgezet onderwijs afstemming plaatsvindt tussen de verschillende vaksecties over de formulering van schrijfopdrachten? Waarom wel of niet?