Talige struikelblokken in de les

Beschrijving onderwijssituatie

College over talige struikelblokken uit de lespraktijk van lio’s Opleider Nederlands René van het IVLOS gaat in een keuzecursus ‘Intercultureel (taal)onderwijs’ voor (eerstegraads) leraren in opleiding (lio’s) van verschillende vakken in op talige stuikelblokken voor anderstalige leerlingen. Het gaat hier om leerlingen in het voortgezet onderwijs met een andere moedertaal dan het Nederlands. Onderwerpen, die in aan bod komen zijn:
In fragment 1: op woordniveau: abstract, concreet en figuurlijk taalgebruik.
In fragment 2: op zinsniveau: onvolledige en samengestelde en enkelvoudige zinnen.
In fragment 3: schriftelijk vs mondeling taalgebruik.
In fragment 4: taalbegrip vs taalproductie In de opleiding kunnen deze fragmenten gebruikt worden om lio’s van verschillende vakken kennis te laten nemen van talige struikelblokken voor anderstalige leerlingen. Aan de hand van deze fragmenten zou je met de lio’s van gedachten kunnen wisselen over de rol van taal binnen hun eigen vak.


VideofragmentenFragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1.

Fragment 2

Klik hier voor het transcript bij fragment 2.

Fragment 3

Klik hier voor het transcript bij fragment 3.

Fragment 4

Klik hier voor het transcript bij fragment 4.