Lio’s over multiculturaliteit in hun eigen klassen

Een opleider vraagt aan de lio’s die de keuzemodule ‘Intercultureel Onderwijs’ volgen naar hun ervaring is met multiculturele klassen.

Beschrijving onderwijssituatie

Een opleider vraagt aan de lio’s die de keuzemodule ‘Intercultureel Onderwijs’ volgen naar hun ervaring is met multiculturele klassen. Er wordt nog weleens gezegd dat thema’s als anderstaligheid en multiculturaliteit niet of nauwelijks spelen in het (gemiddelde) eerstegraads gebied. Bent u het daar mee eens? Als opleider kunt u dit videofragment gebruiken om met uw lio’s hierover een gesprek aan te gaan.

Kijkvragen

  1. Hoeveel ervaring hebben de lio’s met multiculturaliteit op hun stagescholen?
  2. Hoe spreken de lio’s over hun leerlingen met een andere culturele achtergrond?


VideofragmentenFragment 1

Klik hier voor het transcript bij fragment 1. 

Opdrachten

  1. Vind je dat er binnen de eerstegraads lerarenopleiding aandacht moet worden besteed aan thema’s als anderstaligheid en multiculturaliteit? Waarom wel of niet?
  2. Herken je de ervaring  die de lio’s hebben met multiculturaliteit op hun stagescholen? Hoe is dat bij jou?
  3. Hoe vind je dat de lio’s in het fragment spreken over hun leerlingen met een andere culturele achtergrond? Hoe doe jij dat?
  4. Als je ervaring hebt met multiculturaliteit in je klassen: vind je dat dan net als lio Jikke “wel leuk” en geeft het ‘een andere sfeer?”
  5. Wat vind je er (eventueel) lastig aan en waarom?
  6. Welke ondersteuning zou je vanuit de opleiding willen krijgen om (nog beter) te leren omgaan met multiculturaliteit in je klassen?
  7. Omgaan met talige en culturele diversiteit in je klassen houdt in dat je ook rekening houdt met de verschillende achtergronden van alle en dus ook de Nederlandse leerlingen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot dialecten, sekseverschillen, verschillen in sociaal-economische achtergrond etc. Doe jij dat? Waarom wel of niet? En hoe doe je dat dan?