Het Kennisplatform 'De Taalontwikkelende Leraar'  

Het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit (LEONED) maakt zich sterk voor meer en beter taalontwikkelend onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Binnen de lerarenopleidingen zou taalvaardigheid en taalontwikkelend lesgeven als een rode draad door alle curricula moeten lopen. Pas dan worden leraren goed voorbereid op het geven van taalgericht vakonderwijs en kunnen leerlingen optimaal profiteren van het onderwijs in alle vakken. LEONED heeft daarom in 2009 het kennisplatform 'De Taalontwikkelende Leraar' gelanceerd.Wat biedt het kennisplatform?

Het kennisplatform is te gebruiken vanuit drie invalshoeken:

  1. Theorie: de kennisbasis 'De Taalontwikkelde Leraar'
  2. Praktijk: filmfragmenten uit de praktijk van het onderwijs en de lerarenopleiding
  3. Taalcompetenties: de taalcompetenties die leraren zelf moeten kunnen inzetten

Daarnaast biedt het kennisplatform inleidende colleges (weblectures) rondom het onderwerp taalgericht vakonderwijs, instrumenten om taalontwikkelend vakonderwijs te implementeren in de opleiding en een forum waar ervaringen gedeeld kunnen worden.Voor wie is het kennisplatform?

Het platfom is bedoeld voor alle docenten en studenten van alle lerarenopleidingen (pabo, de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding) in Nederland en Vlaanderen.Hoe vind ik mijn weg op het kennisplatform?

  • Voor welk type lerarenopleiding zoekt u opleidingsmateriaal? Kies in de linkerkolom voor pabo, 2e graads of 1e graads.
  • Op welk domein wilt u zich richten binnen uw vakles? Kies voor één van de taaldomeinen: begripsontwikkeling, mondelinge of schriftelijke activiteiten. Of kies voor goede opleidingspraktijken.
  • Welk soort materiaal of informatie zoekt u om taal in uw vakles aandacht te geven? Kies in de tabbladen bovenin voor uitgewerkte praktijkvoorbeelden, voor theorie over taalontwikkelend lesgeven of voor talige competenties waarover een taalontwikkelende (vak)leraar moet beschikken.
  • Onder het kopje "Meer weten?" vindt u inleidende colleges rondom het thema taalgericht vakonderwijs.